Verplicht rapporteren over duurzaamheid
(CSRD) per 2023

Op 25 maart, 12.00 uur organiseert Career Control de eerste van een reeks aan webinars. In de eerste live sessie biedt John Smits samen met Career Control meer informatie aan met betrekking tot op de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) dat in 2021 bekend is gemaakt. Wat is de impact voor enerzijds bedrijven en anderzijds de financieel professional?

John is van origine financial, maar staat nu voor de klas én heeft een eigen kantoor. Hij volgt ontwikkelingen omtrent duurzaamheid en IT op de voet en is daarom een echte innovator. In oktober 2022 volgen meer details over de CSRD- of duurzaamheidsrapportage. Waarom dan nu toch al een webinar? Daar is John Smits heel duidelijk over: ‘’Een wake-up call. Ga nu aan de slag!’’

Wat houdt CSRD in?

‘’Internationaal speelt er een trend waarbij ondernemingen meer oog moeten hebben voor Environment, Social en Governance. Geen enkele organisatie kan zich nog veroorloven om geen aandacht te besteden aan verduurzaming. Op dit moment is de regelgeving voor de verslaglegging van duurzaamheid wel al een verplicht onderdeel, maar verder is deze erg vrijblijvend. Er zijn geen procedures; het is er en we zijn klaar. Als er een internationale trend aanwezig is wat betreft duurzaamheid met vrijblijvende verslaggeving, krijg je mensen niet in beweging. Met CSRD willen ze stimuleren dat er meer aan wordt gedaan, vandaar ook deze richtlijn.’’

Wat is daarin de grootste uitdaging?

‘’Ben je ervan bewust dat grote beursgenoteerde bedrijven deze verplichtingen hebben vanaf 2023, wat drie jaar later controleerbaar moet zijn. Ook is de richtlijn belangrijk voor kleine- en middelgrote beursgenoteerde bedrijven. Grote bedrijven zullen namelijk de druk om te verduurzamen in de keten opvoeren. Daarnaast wordt de CSRD voor kleine- en middelgrote beursgenoteerde bedrijven mogelijk verplicht vanaf 2026. Hoe ga je dit invullen? Op basis van een strategie naar controleerbare doelen. Ik word wel stil van de acties die ondernomen moeten worden. Je moet nu alvast actie ondernemen! Volg opleidingen, cursussen. Dat kan snel gaan, maar door gebrek aan details – omdat in oktober 2022 pas meer definitieve richtlijnen komen – wordt de situatie complexer. Hoe ga je straks bewijzen dat je hebt gedaan wat er in de verslaglegging staat?’’

Wat kun je verwachten van het webinar?

‘’Na dit webinar krijg je echt een wake-up call: ben je bewust dat je als keten aan de gang moet, niet alleen als bedrijf. Verder bespreken we de nodige stappen om je zo goed mogelijk voor te bereiden.’’

Waarom moet je je aanmelden voor dit webinar?

‘’Het is nu al de vraag of de deadline überhaupt wel te halen is. Maar ook zonder directe verplichting om op deze manier te rapporteren per 2023, kan een klein- of middelgrootbedrijf als toeleverancier via een achterdeur wel geconfronteerd worden met de gevolgen van deze wetgeving. Daarnaast is dit voor iedereen nieuw, waardoor elke financial opnieuw opgeleid zal moeten worden. Veel stakeholders gaan hiernaar kijken. Als je niet voldoende je best hebt gedaan, dan ga je dat onder andere voelen qua publiciteit. In de toekomst gaat het steeds meer over toegevoegde waarde creëren, op andere gebieden dan winst. Deze wetgeving biedt kansen.’’

Welke kansen? Dat vertelt John 25 maart om 12:00 uur in het webinar. Mis deze cruciale informatie dus niet en meld je aan.

Relevante berichten

Het belang van Bias-free selecteren

Elke organisatie streeft er natuurlijk naar om getalenteerde mensen aan te nemen. Tijdens het selectieproces zou iedereen dezelfde kansen moeten krijgen op basis van vaardigheden, kennis en persoonlijkheid. Ondanks de goede intenties van recruiters of HR-professionals zijn er tijdens het recuitmentproces valkuilen om de juiste match mis te lopen. Eén van die valkuilen is onbedoelde vooroordelen. Met een paar adviezen geeft Marian inzicht in hoe je je selectiebeslissing sterk kan verbeteren.

Lees meer »

Investeren in talentontwikkeling

Johan van Tiel vertelt alles over hoe je in tijden van schaarste toch (potentiële) professionals aan je kunt binden; door het bewust inzetten van hun aangeboren talent. Als je goed weet waar je talenten liggen – en ook waar niet – maak je veel bewustere keuzes in je carrière.

Lees meer »