Veranderingen nieuwe pensioenstelsel

VERANDERINGEN IN HET NIEUWE PENSIOENSTELSEL: EEN GESPREK MET KEYNOTE MADOC SCHOPPENHAUER.

De wereld van pensioenen ondergaat een indrukwekkende transformatie. Of je nu een HR-professional, directeur/eigenaar of financiële verantwoordelijke bent, het is essentieel om goed voorbereid te zijn op de uitdagingen en kansen die deze veranderingen met zich meebrengen. Ons aanstaande webinar, getiteld “Veranderingen in het nieuwe pensioenstelsel”, belicht de recente wetswijzigingen in pensioenen. Met pensioenexpert Madoc Schoppenhauer geven we een voorproefje waarom dit webinar een niet te missen kans is om de diepgaande inzichten te verwerven die je nodig hebt.

WEBINAR

28 september

11.15 uur

Online

Of je nu een HR-professional, financieel directeur, CEO of eigenaar van een bedrijf bent, de impact van de nieuwe wet toekomstpensioenen is niet te onderschatten. Deze wetswijziging vertegenwoordigt de grootste financiële herverdeling in de geschiedenis, met een geschat bedrag van maar liefst 1600-1700 miljard euro.

Madoc benadrukt dat alle werkgevers in Nederland met deze veranderingen te maken zullen krijgen. “Dat geldt voor werkgevers die pensioenregelingen aanbieden aan hun werknemers, wat ongeveer 95% van de bedrijven in Nederland omvat. Werkgevers moeten zich voorbereiden op vragen van werknemers, vooral omdat het om complexe materie gaat.”
Interessant voor finance professionals
Deze nieuwe wet heeft ook financiële implicaties voor organisaties, wat het webinar mede interessant maakt voor finance professionals. “Er kan sprake zijn van compensatie voor bepaalde werknemers, bij organisaties met een ondernemingsraad. Welke organisaties niet verplicht zijn aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds kan dit een aanzienlijk traject vereisen waarvoor instemming nodig is. De kosten voor de arbeidsvoorwaarde pensioen zullen hoogstwaarschijnlijk stijgen.”

Inzicht in veranderingen en voorbereiding
Tijdens het webinar krijgen deelnemers een duidelijk overzicht van de verwachte veranderingen die zich de komende jaren zullen voordoen, legt Madoc uit. “Dit houdt niet alleen inzicht in de veranderingen zelf in, maar ook in de specifieke aandachtspunten die van belang kunnen zijn voor hun organisatie. Welke aspecten verdienen extra aandacht? Welke vragen kunnen werknemers verwachten en hoe kunnen werkgevers zich hierop voorbereiden?”
Complexe communicatie
Het webinar biedt de mogelijkheid om proactieve stappen te zetten en een adequate voorbereiding te treffen op de komende veranderingen. Een belangrijk aandachtspunt is het begrijpen van de complexe communicatie die via verzekeraars en pensioenfondsen zal plaatsvinden. Dit proces is volgens Madoc complex. “Ons aanstaande webinar is er om je te helpen begrijpen hoe deze wetswijzigingen impact zullen hebben op jouw bedrijf en werknemers. Het draait niet alleen om de technische aspecten van de wet, maar ook om de praktische implicaties en strategieën om ermee om te gaan.”

Waarom dit webinar onmisbaar is
Waarom mag je dit webinar absoluut niet missen? Madoc heeft een duidelijk antwoord: “Eenvoudigweg omdat de wetswijziging in pensioenen, die bekend staat als ‘De Wet Toekomstpensioenen (WTP)’, de grootste financiële herverdeling vertegenwoordigt die ooit heeft plaatsgevonden. Met een bedrag van 1600-1700 miljard euro – viermaal de begroting van Nederland – is het duidelijk dat deze veranderingen een immense impact zullen hebben. Deze herverdeling verschuift de focus van collectieve naar meer individuele pensioenregelingen.”

Meld je aan
Het resultaat, volgens Madoc? Nieuwe inzichten in de gevolgen voor zowel bedrijven als individuen. Met maatschappijbrede gevolgen is het van cruciaal belang dat organisaties zich bewust zijn van de veranderingen die het pensioenlandschap zal doormaken. Dit webinar biedt de kennis en helderheid die nodig zijn om deze complexe veranderingen aan te gaan en strategieën te ontwikkelen voor een succesvolle aanpassing.

Mis deze kans niet om jezelf onder te dompelen in de veranderingen van het nieuwe pensioenstelsel. Meld je nu aan en verzeker jezelf van waardevolle inzichten!
Wie is Madoc Schoppenhauer?
Madoc Schoppenhauer is Consultant Pensioenen bij BMC Pensioen Communicatie. Door veranderende wetgeving is pensioen steeds complexer aan het worden. De veranderingen in de pensioenwetgeving volgen elkaar snel op. Het is daarom zaak dat er een goed beeld wordt geschetst van wat dit voor jou als werkgever en voor jou als werknemer betekent. Madoc zet deze complexe materie om in begrijpelijke pensioenadviezen.
Burnin’ Gym draagt bij aan een verbeterde re-integratie van de werknemer, door personal training als dimensie toe te voegen aan het burn-out behandeltraject. Deze behandelingswijze zorgt voor een verbeterde weerbaarheid en stressmanagement van het lijf en cognitie.

Alle rechten voorbehouden © 2022 Career Control