NEN-4400-1 certificaat in de pocket!

Onlangs hebben wij weer met een positief resultaat de NEN-4400-1 controle behaald. Wat het precies inhoudt en waarom het zo belangrijk is vertelt Bianca Jansen – Rijnsdorp, HR Business Partner bij Career Control.
Bij Career Control vinden we kwaliteit erg belangrijk.  Voor al onze klanten en natuurlijk ook medewerkers willen we een betrouwbare partij zijn.
Sinds 2018 zijn wij NEN-4400-1 gecertificeerd. Met deze certificering voldoen we aan de eisen die de Stichting Normering Arbeid (SNA) stelt aan een personeel- en loonadministratie.

Het keurmerk

De SNA heeft dit keurmerk opgezet voor de uitzendbranche en aannemers van werk met als doel de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Detacheerders vallen eveneens onder de reikwijdte van het keurmerk omdat ook zij arbeid ter beschikking stellen. Bedrijven met een SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

De controle

Er vind een controle plaats op de volgende punten:
• Identificatie van de onderneming;
• Aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
• Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
• Uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
• Voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

In ons geval houdt dit in dat er 2 keer per jaar iemand een controle uitvoert en de hele administratie doorgaat om te beoordelen of we voldoen aan alle eisen. Dit doen zij bijv. door het uitzetten van steekproeven. Na de controle volgt er een eindgesprek en hoor je of er eventuele afwijkingen zijn gevonden.
Indien alles in orde is wordt de certificering weer verlengd.

Career Control & het SNA-keurmerk

Met dit keurmerk laten we zien dat Career Control een betrouwbare partij is. Wij werken samen met veel verschillende klanten in diverse branches. Tevens hebben we te maken met een specifieke wet- en regelgeving waar onder andere de keten- en inlenersaansprakelijkheid van toepassing is. Afhankelijk van de wijze waarop wordt ingeleend kan de opdrachtgever door de Belastingdienst aansprakelijk worden gesteld voor het afdragen van loonheffingen en zelfs omzetbelasting, wanneer de uitlener dit verzuimd. Door middel van het SNA-keurmerk worden deze risico’s voor de inlener of opdrachtgever beperkt.
Onze klanten weten op deze manier dus dat zij geen risico’s lopen op naheffingen of boetes. Deze certificering zorgt ervoor dat wij onze werkzaamheden juist uitvoeren. Voor onze klanten laten we zien dat we de partij zijn die in staat is om zekerheid te bieden.

Alle rechten voorbehouden © 2021 Career Control