DIGITALE TRANSFORMATIE

HOE DE FINANCIAL BIJDRAAGT AAN SUCCESVOLLE DIGITALE TRANSFORMATIE.

In gesprek met keynote Anton Dijkhuis

Herken je dit? Samen met je andere (finance) collega’s ben je bezig met de dagdagelijkse werkzaamheden en er wordt vanuit het directieteam een initiatief ontplooit dat vanuit jouw optiek niet relevant is , en waar je ook geen invloed op hebt. Op 13 oktober om 12:00 organiseert Career Control in samenwerking met Anton Dijkhuis een webinar met als titel: ‘’Hoe de financial bijdraagt aan succesvolle digitale transformatie’’. In dit webinar gaan we in op de vraag hoe jij als finance professional wél invloed kunt hebben op een succesvolle digitale transformatie binnen jouw organisatie. Ook zal dit webinar, zeker in deze periode van het jaar waarbij de budgetten en plannen voor 2023 worden gesmeed, helpen om als finance verantwoordelijke de juiste initiatieven te selecteren. Voorafgaand aan dit webinar gingen we in gesprek met keynote Anton Dijkhuis. Hij geeft alvast een sneak preview. Waarom mag je dit webinar niet missen?

WEBINAR

De ene whitepaper, blog of boek na de ander over digitale transformatie vliegt je om de oren. Maar Anton heeft een duidelijke filosofie: ‘’transformeren en het verbeteren van processen en IT aansturen als kostenpost kan niet. Budget alloceren voor organisatievernieuwing is noodzakelijk. Het gaat niet alleen om running the business, maar ook om changing the business.’’ Een interessante overtuiging waarover Anton meer gaat vertellen in het webinar op 13 oktober.

Digitale transformatie van voor- tot achterdeur

Volgens Anton blijven organisaties relevant en toegankelijk voor hun doelgroep dankzij aanpassingen aan businessmodel, processen, mensen en systemen. ‘’Verbetervoorstellen uit elke afdeling in een organisatie kunnen bijdragen aan een succesvolle digitale transformatie. Financials en IT hebben een goed overzicht van een organisatie, en kunnen bij digitale transformatie een gouden duo zijn. Een creditmanager bijvoorbeeld kijkt naar hoe het staat met de debiteurenstand, terecht want het is zijn core business. Maar het kan best zijn dat het initiatief dat een creditmanager of controller in eerste instantie nodig vindt, eigenlijk suboptimaal is. Dat er dus eerder in het proces een procesverbetering doorgevoerd moet worden, bijvoorbeeld bij contractering of order intake. Al dan niet met procesverandering, gedragsverandering of automatisering. Het is belangrijk dat iedereen hier onderdeel van is. Je moet digitale transformatie van de voordeur tot aan de achterdeur doorvoeren.’’

De zes succesfactoren voor digitale transformatie©

Het belang van een motto

Wanneer je een nieuw businessmodel wilt neerzetten is het funest wanneer je dit vervolgens niet kunt realiseren met je interne processen en systemen. Anton geeft aan dat het hebben van een ‘motto’ voor het prioriteren van de interne veranderinitiatieven niet mag ontbreken in je strategie. ‘’Veel organisaties hebben prachtige marketingslogans naar buiten en een missie, visie en strategie. Maar daarmee kan je niet selecteren welk initiatief ondernomen moet worden om de interne bedrijfsvoering en automatisering te vernieuwen. Ik heb meegemaakt dat een directeur commercie prachtige proposities aanbood in de markt, maar dat de interne processen en systemen dat absoluut niet faciliteerden. Zijn collega’s werden er gek van om continu hele Excel-bestanden bij te houden om voor de buitenwereld maar vol te houden dat er een perfect doorontwikkelde propositie was. Dat was niet vol te houden. Je moet dus je oren en ogen als organisatie openhouden om de verbeteringen goed te prioriteren en faciliteren. En bijna elke procesverandering vraagt om een IT-verandering. Dat geldt ook voor de processen van de financial.’’

Waarom moet je dit webinar volgen?

Op de vraag waarom je bij dit webinar moet zijn, zegt Anton het volgende: ‘’Om te begrijpen wat digitale transformatie is maar ook wat voor impact het heeft op jouw rol als financial én hoe je als financial invloed op digitale transformatie hebt en vergroot. Maar ook welke keuzes je daarin met elkaar kunt maken. Wanneer je dit webinar gevolgd hebt, heb je het inzicht om een routeboekje uit te stippelen als het gaat om digitale transformatie.’’ Het webinar is volgens Anton bij uitstek geschikt voor senior financials die (veel) breder (willen gaan) kijken dan het digitaliseren van financiële processen. Voor digitale transformatie geldt volgens hem: “DIGIP”: Dit Is Geen IT-Project.
Met een holistische blik op organisaties passeren elementaire thema’s zoals eigenaarschap, waardecreatie, leidende thema’s, uitbesteden en “kunst van het kiezen” de revue. Dit webinar is bij uitstek geschikt voor organisaties die een digitale transformatie overwegen of implementeren. Zeker in deze periode van het jaar waarbij de budgetten en plannen voor 2023 worden gesmeed, zal dit webinar je helpen om de juiste initiatieven te selecteren.

Dit webinar is al geweest. Je kunt de recordings bij ons opvragen en het webinar
op elk gewenst moment terugkijken.

Wie is keynote Anton Dijkhuis?

Anton is niet iemand die snel in een hokje te zetten is. Hij geeft aan: ‘’Als je alles bij elkaar optelt ben ik digital transformer die organisaties helpt om relevant te blijven. ’’
Anton (51) is vader van 2 puberkinderen en gek van tennissen en zeilen. Sinds 2013 heef hij zijn eigen adviesbureau, IT’s Teamwork. Dit omdat hij de overtuiging heeft dat als je als organisaties wilt vernieuwen, je dit doet in teamverband en met tijdige betrokkenheid van financials en IT.

Anton heeft vanuit zijn uitgebreide bedrijfskundige en IT-ervaring in diverse sectoren met partners het initiatief genomen om het heldere framework met de zes succesfactoren voor digitale transformatie© te ontwerpen, en om de SAAS BusinessITScan® te realiseren waarmee financials dankzij het integrale dashboard en adviesrapport hun grip en invloed op bedrijfsvoering en IT versterken.

Alvast meer verdiepen in dit onderwerp? Je kunt Anton’s podcast beluisteren, de whitepaper downloaden of het artikel in Controllers Magazine lezen.

Alle rechten voorbehouden © 2022 Career Control