Antwoorden vragen webinar CSRD 24 november 2022

Onlangs vond ons laatste webinar van 2022 plaats: ‘De CSRD-wetgeving – wat moet je weten?’ Tijdens het webinar zijn er veel vragen bij ons binnengekomen. Wij hebben deze vragen gebundeld en John Smits gevraagd deze, voor zover mogelijk, te beantwoorden.
De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een EU-richtlijn die voorschrijft dat grote ondernemingen verplicht worden in hun bestuursverslag te rapporteren over hun impact op milieuaspecten en HR- en sociale aspecten, oftewel mens en milieu.
Het duurzaamheidsverslag is onderdeel van het bestuursverslag. Het duurzaamheidsverslag is als aparte sectie herkenbaar in het bestuursverslag.

Bron:
https://www.nba.nl/themas/duurzaamheid/subthemas/csrd-rapporteren-over-duurzaamheid/
https://www.rjnet.nl/globalassets/duurzaamheid/faq-van-rj-en-ser-over-de-csrd-en-esrs.pdf
Er is nog geen vragenset aanwezig omdat de wetgeving nog te recent is. Dit is natuurlijk afhankelijk van de KPI’s die voor jouw onderneming van toepassing zijn (onder andere afhankelijk van de dubbele materialiteit).
Dit document is nog niet aanwezig. Wat moet worden vastgelegd is afhankelijk van de KPI’s die voor jouw onderneming van toepassing zijn (onder andere afhankelijk van de dubbele materialiteit).
Het duurzaamheidsverslag is onderdeel van het bestuursverslag. Het duurzaamheidsverslag is als aparte sectie herkenbaar in het bestuursverslag. Ondernemingen worden verplicht om de informatie in een digitaal format aan te leveren en dienen het duurzaamheidsverslag te deponeren in XBRL-formaat en de informatie daarin te taggen (art. 29 d). Taggen betekent het labelen van data, zodat deze informatie via machines (algoritmes) automatisch gelezen en verwerkt kan worden. Nadere uitwerking hiervan volgt (o.a. de totstandkoming van een taxonomie en uitwerking van tagging vereisten). Momenteel wordt er gewerkt aan een centraal European Single Access Point (ESAP). Het is de bedoeling dat stakeholders via ESAP vlot toegang tot openbare financiële en duurzaamheidsinformatie krijgen.

Bron: https://www.rjnet.nl/globalassets/duurzaamheid/faq-van-rj-en-ser-over-de-csrd-en-esrs.pdf
Het antwoord op je vraag is niet met zekerheid te beantwoorden omdat je vraag maatwerk betreft. Dat valt buiten de scope van het webinar. Je kunt je vraag voorleggen aan het RJ/SER middels het volgende emailadres: secretariaatimvo@ser.nl (mogelijk kunnen ze je vraag beantwoorden, kan niet garanderen dat ze dat gratis doen).

Bron:
https://www.rjnet.nl/globalassets/duurzaamheid/faq-van-rj-en-ser-over-de-csrd-en-esrs.pdf
Deze vraag kan ik helaas niet met zekerheid beantwoorden (ik heb het nog nergens gelezen). De vraag kan je voorleggen aan het RJ/SER middels het volgende emailadres: secretariaatimvo@ser.nl (mogelijk kunnen ze je vraag beantwoorden, kan niet garanderen dat ze dat gratis doen).

Bron:
https://www.rjnet.nl/globalassets/duurzaamheid/faq-van-rj-en-ser-over-de-csrd-en-esrs.pdf
Afhankelijk van de criteria valt je onderneming onder de CSRD. Als het moederbedrijf van de EU dochterondernemingen al rapporteert conform de CSRD ben je mogelijk vrijgesteld. Het antwoord op je vraag is niet met zekerheid te beantwoorden omdat je vraag maatwerk betreft. Dat valt buiten de scope van het webinar.

Bron:
https://www.rjnet.nl/globalassets/duurzaamheid/faq-van-rj-en-ser-over-de-csrd-en-esrs.pdf
Er is sprake van EU-wetgeving dat wordt opgenomen in de wetgeving van elk EU land.

Bron:
https://www.rjnet.nl/globalassets/duurzaamheid/faq-van-rj-en-ser-over-de-csrd-en-esrs.pdf
Veel opleiders hebben trainingen ter beschikking gesteld. Deze worden nu allen herschreven. Over enkele weken zullen er voldoende aanbieders zijn.
Ik zou me inschrijven voor verschillende nieuwsbrieven van de grote accountantskantoren en het NBA.

Hier kun je ze downloaden:

1

De algemene standaarden aangenomen in november 2022

https://efrag.org/news/public-387/EFRAG-delivers-the-first-set-of-draft-ESRS-to-the-European-Commission

https://www.efrag.org/lab6

2

1e deel van de van de sector specifieke standaarden (verwachting 2e kwartaal 2023)

https://www.efrag.org/lab5

Veel opleiders hebben trainingen ter beschikking gesteld. Deze worden nu allen herschreven. Over enkele weken zullen er voldoende aanbieders zijn. Ik kan nog geen advies geven omdat deze trainingen nog in ontwikkeling zijn (of er komt een update).
De Nederlandse overheid heeft nog geen besluit hierover gemaakt (elke EU land mag dit zelf invullen).

Bron:
https://www.rjnet.nl/globalassets/duurzaamheid/faq-van-rj-en-ser-over-de-csrd-en-esrs.pdf

De Nederlandse overheid heeft nog geen besluit gemaakt welke partij(en) de audit mogen uitvoeren. Natuurlijk moet de auditor goed worden opgeleid.

Bron: https://www.rjnet.nl/globalassets/duurzaamheid/faq-van-rj-en-ser-over-de-csrd-en-esrs.pdf

Het doel van het webinar is het geven van verduidelijking in hoofdlijnen.  Deze vraag is zo specifiek dat hier maatwerk van toepassing is. Dat valt buiten de scope van het webinar.

De vraag kan je voorleggen aan hert RJ/SER middels het volgende emailadres: secretariaatimvo@ser.nl (mogelijk kunnen ze je vraag beantwoorden, ik kan niet garanderen dat ze dat gratis doen).

Bron:
https://www.rjnet.nl/globalassets/duurzaamheid/faq-van-rj-en-ser-over-de-csrd-en-esrs.pdf
Het webinar richt zich op de CSRD, niet op de specifieke ESG standaarden (de ESG verplichtingen vallen buiten de scope van het webinar).

Zeker, naast financials gaat een brede groep van deskundigen betrokken worden bij de CSRD.

Disclaimer:
De beantwoording van deze vragen is met de grootste zorg gedaan. Career Control en John Smits kunnen niet aansprakelijk worden gesteld
voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het webinar en de gegeven antwoorden.