Recht op een vergoeding bij ontslag

Je hoort wel eens verhalen van mensen die bij hun ontslag een leuk bedrag meekrijgen vanuit het bedrijf waar ze werkzaam zijn geweest. Sinds 2020 zijn er wijzigingen in deze vergoedingen gekomen. Reken je dus niet altijd rijk wanneer je contract bij je werkgever ontbonden wordt.

Bij ontslag krijg je een financiële vergoeding van de werkgever. Dit heet de transitievergoeding. Dit geldt voor zowel vaste als tijdelijke werknemers. Dankzij deze regeling is het voor werkgevers betaalbaarder om medewerkers die al langere tijd in dienst zijn te ontslaan. Werknemers kunnen de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor scholing om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken. Je bent niet verplicht om de vergoeding hiervoor te gebruiken. Wanneer je zelf ontslag neemt heb je geen recht op een transitievergoeding.
Om een ontslagprocedure bij UWV of kantonrechter te voorkomen, zal de werkgever ontslag onderling willen regelen. Dit mag, je bepaalt wel zelf of je ermee akkoord gaat. Je werkgever “biedt” je dan een ontslagvergoeding aan. De hoogte van de ontslagvergoeding wordt onderhandeld tussen jou en je werkgever. Laat je in zo’n geval bijstaan door een arbeidsjurist. De afspraken over de ontslagvergoeding worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Hoogte transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding hangt af van je maandsalaris en de duur van het dienstverband. De vergoeding sinds 1 januari 2021 is 1/3 van het maandsalaris per dienstjaar en maximaal € 84.000 bruto of het jaarsalaris als dat hoger is dan € 84.000.

Bekijk hoe hoog jouw transitievergoeding is.

Wanneer heb je geen recht transitievergoeding

In de volgende gevallen vervalt je recht op een transitievergoeding:

  • je bent ontslagen door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door jezelf
  • bij het ontslag ben je nog geen 18 jaar en heb je gemiddeld niet meer dan 12 uur per week gewerkt
  • je bent ontslagen omdat je de AOW-leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt
  • in je cao is een voorziening voor een transitievergoeding opgenomen bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen
  • wanneer je een volgend tijdelijk contract bent aangegaan vóór het (van rechtswege) eindigen van een tijdelijk contract. Voorwaarde daarbij is dat het nieuwe contract na maximaal 6 maanden ingaat na het eindigen van het vorige contract (en tussentijds kan worden opgezegd)
  • wanneer je werkgever je een gelijkwaardig contract aanbiedt voordat je tijdelijke contract afloopt
  • wanneer je werkgever je aanbiedt je tijdelijke contract te verlengen, voordat dat contract afloopt. Het maakt niet uit of je het aanbod accepteert

Zoals eerder genoemd worden afspraken over een ontslagvergoeding vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Lees hier wat dat is en wat er in hoort te staan.

Heb jij vragen over de transitievergoeding? Je kunt ons altijd contacten, heb je vragen over de hoogte van je transitievergoeding en of je er juridisch ook recht op hebt dan raden wij je aan om contact op te nemen met een jurist.

Relevante berichten

First dates

Het vervelende bij de meeste vacatures is dat ze altijd zo’n algemene omschrijving hebben. Dat kan natuurlijk handig zijn, omdat de werkgever dan later geen discussie in detail hoeft te voeren met haar medewerker als die dwars gaat liggen aangeeft ‘dat dat niet in zijn / haar taakomschrijving staat’.

Lees meer »

Ontslag via een vaststellingsovereenkomst

Wanneer je ontslagen wordt is dat bijna altijd een vervelend moment. Wanneer je ontslag goed verloopt worden afspraken vaak in een vaststellingsovereenkomst gezet. Maar wat hoort hier in te staan en wat zijn mijn rechten op een eventuele WW-uitkering?

Lees meer »