Ontslag via vaststellingsovereenkomst

Je kunt met je werkgever je ontslag in onderling overleg afspreken. Wanneer je met jouw ontslag instemt, is de werkgever niet verplicht tot het vragen van toestemming aan UWV of de kantonrechter. Zo worden onnodige procedures voorkomen. Daarom zal je werkgever je een betere ontslagregeling aanbieden.
Wanneer je met je werkgever het ontslag samen overeenkomt, is het noodzakelijk om de afspraken in een overeenkomst vast te leggen. Dit gebeurt in de vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. Hierbij geldt een herroepingstermijn van 14 dagen waarin je je akkoord kunt intrekken.

Wat staat minimaal in de vaststellingsovereenkomst?

In een vaststellingsovereenkomst kunnen veel zaken gezet worden maar wat hoort er minimaal in te staan:

 • Ontslagdatum
 • Ontslagvergoeding of transitievergoeding. Werkgever en werknemer kunnen elke ontslagvergoeding afspreken, dit hoeft niet per se de transitievergoeding te zijn. Er kan ook een ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule worden afgesproken. Deze is hoger dan de transitievergoeding. De werkgever kan hier belang bij hebben om een procedure bij de kantonrechter of UWV te vermijden. Meer over de transitievergoeding.
 • Afronding, vrijstelling van werkzaamheden en overdracht daarvan tot de ontslagdatum
 • Eindafrekening van het loon, zoals het salaris, het vakantiegeld, de vakantiedagen, eventuele 13e maand, bonussen, e.d.
 • Inleveren van bedrijfseigendommen. Zo is duidelijk wanneer je bijvoorbeeld de mobiele telefoon, computer of de auto van de zaak moet inleveren
 • Geheimhouding van vertrouwelijke informatie. Mogelijk moet gevoelige bedrijfsinformatie of de inhoud van de vaststellingsovereenkomst geheim blijven
 • Contacten met concurrenten en relaties. Mogelijk kan het concurrentie- en relatiebeding vervallen, of moet het juist van kracht blijven
 • Getuigschrift en referenties. Als je hierom verzoekt, moet je werkgever een getuigschrift afgeven. Je werkgever geeft aan potentiële nieuwe werkgevers positieve referenties af
 • Finale kwijting. Daarbij spreken jij en je werkgever af dat jullie niets meer van elkaar kunnen claimen buiten dat wat in de vaststellingsovereenkomst staat
 • Juridische kosten. Je werkgever betaalt de juridische kosten die je hebt moeten maken om de vaststellingsovereenkomst te laten controleren en het recht op de WW-uitkering veilig te stellen

Recht op WW-uitkering

Om je recht op een WW-uitkering te ontvangen moet de vaststellingsovereenkomst het volgende bevatten:

 • Dat de werkgever het ontslag heeft geïnitieerd en de reden daarvan
 • Dat er geen dringende reden is voor het ontslag
 • Dat het gaat om een ontslag met wederzijds goedvinden
 • De ontslagdatum. Deze moet aansluiten op de dag dat de WW-uitkering ingaat

Overleg met een jurist

Voor een rechtsgeldig ontslag moet je instemmen met het ontslag. Dit moet je schriftelijk verklaren. Daarom is de vaststellingsovereenkomst pas geldig als jij en je werkgever beiden ondertekend hebben. Laat een jurist de vaststellingsovereenkomst controleren voordat je tekent.
Om te voorkomen dat je overhaast met je ontslag akkoord gaat, kun je je instemming binnen 14 dagen ongedaan maken. Zonder opgaaf van redenen. In deze situatie heeft het ontslag als het ware niet plaatsgevonden.
Onze recruiters kunnen je informeren over ontslag krijgen en nemen. Waar moet je aan denken? Wat komt er allemaal op je af? Aarzel niet om ook gebruik van een arbeidsjurist te maken, hij/zij is hier immers in gespecialiseerd.

Kom meer te weten over ontslag nemen bij verschillende contractvormen.

Relevante berichten

First dates

Het vervelende bij de meeste vacatures is dat ze altijd zo’n algemene omschrijving hebben. Dat kan natuurlijk handig zijn, omdat de werkgever dan later geen discussie in detail hoeft te voeren met haar medewerker als die dwars gaat liggen aangeeft ‘dat dat niet in zijn / haar taakomschrijving staat’.

Lees meer »