Hoe kan ik ontslag nemen?

We nemen bijna allemaal wel eens ontslag. Je voelt je niet meer prettig bij je baan, je hebt een nieuwe werkgever of je gaat voor de kinderen zorgen. Maar waar moet je op letten bij het nemen van ontslag?

Wanneer je ontslag wil nemen, doe dit dan altijd schriftelijk. Je kunt eerst je leidinggevende inlichten en in een mondeling gesprek aangeven dat je weg wilt. Zorg dat je je goed voorbereid op dit gesprek want hij/zij zal naar je motivatie gaan vragen. Komt er een tegenvoorstel om je te behouden? Vraag dan even bedenktijd en geef aan dat je op het voorstel terugkomt. Laat je in geen geval verleiden tot een overhaaste beslissing. Zorg in ieder geval dat je het gesprek positief houdt, je weet nooit waar je je leidinggevende in de toekomst nog voor nodig kunt hebben. Schriftelijk ontslag nemen is niet verplicht maar uit bewijsoogpunt wel aan te bevelen. Een motivatie hoef je in je brief niet te zetten. Houd rekening met de afgesproken opzegtermijn. Deze staat vermeld in je arbeidsovereenkomst.

Ontslag bij een vast contract

Heb je een vast contract en wil je ontslag nemen? Houd je dan aan de opzegtermijn die in je arbeidsovereenkomst staat.

Wanneer er geen afspraken zijn gemaakt is de opzegtermijn wettelijk 1 maand. Het gaat om een kalendermaand. De opzegtermijn gaat in vanaf de 1e van de volgende maand. Voorbeeld: je wil per 1 april uit dienst, dan moet je je contract uiterlijk voor 1 maart schriftelijk op zeggen. In de maand maart moet je dan nog werken.

Langere opzegtermijn
Je mag een langere opzegtermijn afspreken met je werkgever. Deze afspraak zet je dan in je contract maar mag niet langer zijn dan 6 maanden. Wanneer je opzegtermijn langer is dan 1 maand moet die van de werkgever 2 keer zo lang zijn. Voorbeeld: je spreekt een opzegtermijn af van 5 maanden. Dan moet de werkgever zich houden aan een opzegtermijn van 10 maanden.

Kortere opzegtermijn
Een kortere opzegtermijn kan wanneer dit in de cao staat. Deze afspraak hoef je niet in je contract te laten zetten.

Tijdelijk contract opzeggen

Ook bij het opzeggen van een tijdelijk contract moet je de opzegtermijn in acht nemen. Wanneer er geen afspraken zijn gemaakt over de duur van de opzegtermijn is deze 1 maand. Heb je een contract voor bijvoorbeeld 1 jaar en 7 maanden, dan eindigt je contract vanzelf op de afgesproken einddatum en is er geen opzegtermijn. Indien je eerder op wil zeggen, moet je deze afspraak in je contract laten zetten.
Wanneer je een contract zonder tussentijdse opzegmogelijkheid hebt, kun je dit opzeggen als er sprake is van een dringende reden en je op staande voet ontslag neemt. Hier kan echter een juridische procedure mee gepaard gaan.
Sluiten jij en je werkgever een tijdelijk contract van 6 maanden of langer af? Dan geldt de aanzegtermijn. Dit betekent dat je werkgever aangeeft of de overeenkomst na afloop wel of niet wordt voortgezet. Hij moet dit schriftelijk doen en uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract aan je melden. Geeft je werkgever meteen bij de aanvraag van de arbeidsovereenkomst schriftelijk aan dat er geen opvolgend contract is? Ook dan voldoet hij aan de aanzegverplichting. De aanzegtermijn geldt niet als een uitzendbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen.

Ontslag nemen tijdens proeftijd

Tijdens een proeftijd is je arbeidscontract op ieder moment op te zeggen. Dit doe je schriftelijk. Voor een proeftijd geldt geen opzegtermijn, je dienstverband stopt direct.

Transitievergoeding

Een transitievergoeding is een wettelijk vastgestelde vergoeding die je krijgt bij ontslag. Lees hier meer over de transitievergoeding.

Je kunt ons altijd contacten voor vragen omtrent ontslag nemen of hoe welke regels toegepast moeten worden. Wil je een juridisch advies dan adviseren we om daar een jurist voor te benaderen.

Relevante berichten

Ontwikkelingen in betalingsgedrag

De dienstverlening van Flanderijn maakt dat zij een goed beeld hebben van alle ontwikkelingen als het gaat om betalingsgedrag en de rol van creditmanagers in deze. We gaan in gesprek met Michel van Leeuwen, directeur van Flanderijn, over deze ontwikkelingen. Wat ziet hij ontstaan?

Lees meer »

3 toepassingen van blockchain in de financiële sector

Ondanks dat blockchain vaak nog in de kinderschoenen staat, zie je de populariteit wereldwijd in diverse bedrijfstakken groeien. Maar als het gaat om de implementatie loopt de financiële sector voorop. Hoe uit blockchain zich in de financiële branche en welke concrete toepassingen zien we?

Lees meer »