Arbeidscontracten

In Nederland kennen we diverse type contracten wanneer het aankomt op arbeid. Maar wat zijn nu de belangrijkste verschillen? En wat zijn de risico’s? Ik neem je mee in de meest voorkomende overeenkomsten.

Vast contract

Wanneer we spreken over een vast contract, dan hebben we het in feite over een contract voor onbepaalde tijd. Je blijft dus in dienst totdat je ontslag neemt, of ontslagen wordt. Je kunt niet zomaar ontslagen worden. Hiervoor moet jouw werknemer een hele goede reden hebben (je fraudeert, weigert werk zonder goede reden, bedrijfseconomische reden etc.).

Tijdelijk contract

De basisregel is dat je maximaal 3 tijdelijke contracten mag krijgen in een periode van 3 jaar. Jouw werkgever dient daarna een vast contract te bieden, anders zal het werk ophouden. Let op: indien je al op uitzendbasis hebt gewerkt bij hetzelfde bedrijf in een soortgelijke functie, dan mag je die periode en het aantal uitzendcontracten hierin meetellen. Bijvoorbeeld: je hebt al 8 maanden op uitzendbasis gewerkt, en in deze periode 4 uitzendcontracten gehad. Je krijgt nu een aanbod van het bedrijf zelf. Dit mag alleen een vast contract zijn, aangezien je al meer dan 3 contracten hebt gehad. Na een onderbreking van 6 maanden zou een werkgever je weer opnieuw 3 contracten in 3 jaar mogen aanbieden.

Oproepcontract

Er bestaan diverse oproepcontracten zoals het nulurencontract en het min-maxcontract. Als oproepkracht heb je dus geen vaste uren en geen vast loon. Je wordt opgeroepen wanneer nodig. Vaak zie je dit in de evenementenbranche of bijvoorbeeld bij campingmedewerkers. Niet iedere organisatie kan zomaar een oproepcontract aanbieden. Afhankelijk van de cao waaronder jouw werkgever valt, kunnen er afwijkende afspraken gemaakt zijn. Over het algemeen zijn er enkele vaste spelregels, zoals het oproepen minimaal 4 dagen vooraf, het minimaal aantal uur dat je doorbetaald moet krijgen en de maximale periode dat je een oproepcontract mag hebben. Ik verwijs je door naar de website rijksoverheid.nl voor een volledig overzicht.

Uitzendcontract / Detacheringscontract

Wanneer je via een uitzendbureau te werk wordt gesteld bij een organisatie, dan ontvang je een uitzendcontract. Uitzendcontracten zijn in eerste instantie meestal tijdelijk van aard. Wanneer een opdracht ophoudt, dan kan jouw contract direct beëindigd worden. Hoe langer je voor een bureau werkt, hoe meer zekerheid je gaat krijgen. Afhankelijk van de cao (ABU/NBBU) kun je overeenkomsten ontvangen voor bepaalde tijd zonder mogelijkheid tot tussentijdse beëindiging, of zelfs een vast uitzendcontract.
Bij een detacheringscontract blijf je in dienst bij je eigen werkgever, en wordt je tewerkgesteld bij een andere werkgever. In de praktijk worden de termen uitzenden en detacheren vaak voor hetzelfde gebruikt. Een detacheringsmedewerker heeft over het algemeen de zekerheid van een tijdelijk of vast contract, de uitzendkracht vaak niet (Fase A, Fase 1).

Proeftijd

Een proeftijd is een periode waarin jouw werkgever je zonder reden mag ontslaan. Ook jij kunt zonder uitwerktermijn stoppen. Jouw werkgever kan alleen een proeftijd in je contract vermelden wanneer dit jouw eerste contract is bij deze organisatie in een soortgelijke functie. Stel je hebt eerst 3 maanden op uitzendbasis gewerkt. Hierna krijg je een contract bij de organisatie zelf, dan mag men hierin niet een proeftijd opnemen. De maximale proeftijd is vaak 1 maand. De periode van jouw contract dient dan wel langer te zijn dan 6 maanden en korter dan 2 jaar. Krijg je bij een nieuwe werkgever direct een contract voor onbepaalde tijd (of 2 jaar of langer), dan mag men maximaal 2 maanden proeftijd opnemen. Bij een contract van 6 maanden of korter mag men geen proeftijd opnemen.

Heb jij vragen over je huidige contract en wil je weten wat nu wel of niet kan? Heb jij het gevoel dat jouw contract niet volgens de regels is? Je kunt ons altijd vragen om input of de hulp inschakelen van een arbeidsjurist.
Bas Arts

Telefonisch bereikbaar op
+31(0) 6 20 82 57 61

Emailadres: bas.arts@careercontrol.nl

Relevante berichten

Ontwikkelingen in betalingsgedrag

De dienstverlening van Flanderijn maakt dat zij een goed beeld hebben van alle ontwikkelingen als het gaat om betalingsgedrag en de rol van creditmanagers in deze. We gaan in gesprek met Michel van Leeuwen, directeur van Flanderijn, over deze ontwikkelingen. Wat ziet hij ontstaan?

Lees meer »

3 toepassingen van blockchain in de financiële sector

Ondanks dat blockchain vaak nog in de kinderschoenen staat, zie je de populariteit wereldwijd in diverse bedrijfstakken groeien. Maar als het gaat om de implementatie loopt de financiële sector voorop. Hoe uit blockchain zich in de financiële branche en welke concrete toepassingen zien we?

Lees meer »