CSRD WETGEVING

WAT TE VERWACHTEN VAN DE CSRD-WETGEVING?

VERPLICHT RAPPORTEREN OVER DUURZAAMHEID IN 2023

Internationaal speelt er een trend waarbij ondernemingen meer oog moeten hebben voor Environment, Social en Governance. Geen enkele organisatie kan zich nog veroorloven om geen aandacht te besteden aan verduurzaming. Op dit moment is de regelgeving voor de verslaglegging van duurzaamheid wel al een verplicht onderdeel, maar verder is deze erg vrijblijvend. Er zijn geen procedures; het is er en we zijn klaar. Als er een internationale trend aanwezig is wat betreft duurzaamheid met vrijblijvende verslaggeving, krijg je mensen niet in beweging. Met CSRD willen ze stimuleren dat er meer aan wordt gedaan.

WEBINAR

25 maart

12.00 uur

Online

’Het is nu al de vraag of de deadline überhaupt wel te halen is. Maar ook zonder directe verplichting om op deze manier te rapporteren per 2023, kan een klein- of middelgrootbedrijf als toeleverancier via een achterdeur wel geconfronteerd worden met de gevolgen van deze wetgeving. Daarnaast is dit voor iedereen nieuw, waardoor elke financial opnieuw opgeleid zal moeten worden. Veel stakeholders gaan hiernaar kijken. Als je niet voldoende je best hebt gedaan, dan ga je dat onder andere voelen qua publiciteit.

’Na dit webinar krijg je echt een wake-up call: ben je bewust dat je als keten aan de gang moet, niet alleen als bedrijf. Verder bespreken we de nodige stappen om je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Dit webinar is al geweest. Je kunt de recordings bij ons opvragen en het webinar
op elk gewenst moment terugkijken.

Alle rechten voorbehouden © 2022 Career Control