Kom nú in actie: Verplicht rapporteren over duurzaamheid (CSRD) per 2023

Volgens een recent gepubliceerd rapport van KPMG voldoet op dit moment nog geen enkele (!) Nederlandse onderneming aan de zogenaamde CSRD-richtlijnen. En dat terwijl waarschijnlijk de definitieve rapportagestandaarden in november 2022 worden verzonden aan de Europese Commissie. Waar we dit jaar samen met John Smits begonnen met een webinar over de CSRD als duidelijke
wake-up call, sluiten we dit jaar onze reeks aan webinars af om toe te lichten wat de actualisatie van deze wetgeving is.
Waar liggen de prioriteiten en welke acties moet je nú ondernemen? Wij gingen alvast met John in gesprek over waarom je dit gratis webinar op 24 november a.s. om 12:00 uur niet mag missen. Want wederom is John Smits heel duidelijk: ‘’Deze toekomstige regelgeving heeft een veel grotere impact dan dat mensen nu voor ogen hebben.’’

Wat houdt CSRD ook alweer precies in?

‘’De Europese Commissie publiceerde in 2021 een voorstel over duurzaamheidsrapportages: de CSRD. Deze afkorting staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive. De CSRD is de opvolger van de erg vrijblijvende Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Nu is aan de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) verzocht om ‘European Reporting Standards’ (ERS) te ontwikkelen. Op korte termijn moet een grote groep bedrijven dus verplicht gaan rapporteren over duurzaamheidsbeleid en -prestaties. De CSRD is opgebouwd vanuit een algemene wetgeving, maar iedere branche krijgt aparte KPI’s waar ze op gaan sturen.’’

Wat gaat de impact zijn van deze wetgeving?

‘’Heel veel bedrijven realiseren zich niet dat er een strategie boven de CSRD hangt, een duurzame strategie. Dat geldt als eerste voor de grotere ondernemingen, maar er is ook impact op de kleinere organisaties. Want de keten moet ook meegenomen worden in het rapporteren over duurzaamheid. Je bent dan als kleinere organisatie misschien wel niet verplicht, maar jouw opdrachtgever kan wel data eisen om zo te laten zien dat jij als leverancier ook duurzaam opereert. Daarbij komt dat je alle stakeholders over de lange termijn moet meenemen en overtuigen. Voor iedere financial is deze informatie dus belangrijk. Maar ook andere bedrijfskundigen in een organisatie krijgen met deze wetgeving te maken.’’

Waarom is het belangrijk om je aan te melden?

‘’De ontwikkelingen omtrent deze regelgeving zijn enorm in beweging, dus wat is de actuele situatie? Het is nu meer duidelijk op welke KPI’s je moet gaan sturen. De basis zal liggen in het nastreven van de ESG-doelen, maar wat moet je precies gaan rapporteren? En wat zijn de stappen en prioriteiten om deze wetgeving praktisch te kunnen implementeren? Daarnaast moet je niet alleen rapporteren over duurzaamheid, maar ook over de betekenis van jouw organisatie voor de maatschappij. Wat doet jouw organisatie voor de omgeving? Of hoe wordt het werknemersgeluk gestimuleerd? Na dit webinar weet je wat de CSRD voor jouw organisatie betekent en hoe je daarbij jouw team het beste hierop kan voorbereiden.’’ Deze toekomstige regelgeving zal naar verwachting grote effecten hebben op vele ondernemingen, ook op deze die niet rechtstreeks onder deze wetgeving vallen. Heel belangrijke informatie voor iedere financial! Meld je daarom vandaag nog aan voor het gratis webinar op 24 november om 12:00 uur. Past dit tijdstip niet voor je? Schrijf je dan alsnog in, je ontvangt altijd achteraf de opnames.

Wie is John Smits?

John Smits inspireert al jaren cursisten als het gaat om de regisseursrol op het snijvlak van IT & business. Het werken met nieuwe technieken, durven te pionieren en verandermanagement is voor John een tweede natuur.
De combinatie van IT-trainingen, IT-ervaring, een recent afgeronde (bedrijfskundige) MBA-opleiding (focus procesmanagement & projectmanagement, klanttevredenheid & klantloyaliteit) en een accountantsopleiding is een krachtige combinatie om het bedrijfsleven van strategisch advies te voorzien.
John is van origine financial, maar staat nu voor de klas én heeft een eigen kantoor. Hij volgt ontwikkelingen omtrent duurzaamheid en IT op de voet en is daarom een echte innovator.

Relevante berichten

Ontwikkelingen in betalingsgedrag

De dienstverlening van Flanderijn maakt dat zij een goed beeld hebben van alle ontwikkelingen als het gaat om betalingsgedrag en de rol van creditmanagers in deze. We gaan in gesprek met Michel van Leeuwen, directeur van Flanderijn, over deze ontwikkelingen. Wat ziet hij ontstaan?

Lees meer »

3 toepassingen van blockchain in de financiële sector

Ondanks dat blockchain vaak nog in de kinderschoenen staat, zie je de populariteit wereldwijd in diverse bedrijfstakken groeien. Maar als het gaat om de implementatie loopt de financiële sector voorop. Hoe uit blockchain zich in de financiële branche en welke concrete toepassingen zien we?

Lees meer »

De toekomst van jouw rol in creditmanagement: 3 tips

Technologische ontwikkelingen en digitalisering gaan in een snel tempo, waardoor de betaalsector verandert. Onderzoeken voorspellen dat een aantal banen volledig komen te vervallen door de inzet van robotisering, maar één ding is zeker; er volgt een grote impact op je functie-inhoud en -uitoefening. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor jouw rol als credit professional?

Lees meer »