De toekomst van jouw rol in creditmanagement:
3 tips

Technologische ontwikkelingen en digitalisering gaan in een snel tempo, waardoor de betaalsector verandert. Onderzoeken voorspellen dat een aantal banen volledig komen te vervallen door de inzet van robotisering, maar één ding is zeker; er volgt een grote impact op je functie-inhoud en -uitoefening. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor jouw rol als credit professional? Wij delen 3 tips hoe je in kan spelen op de toekomst van het creditmanagement.

Investeer in soft skills

In het verleden waren menselijke handen noodzakelijk voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden, maar door de technologie verandert dit. Een onderzoek van het PwC* stelt dat in 2030 1/3e van de huidige functies is verdwenen!
Met de inzet van machine learning-technieken kan data veel sneller geanalyseerd worden. Hoe blijf jij dan als Credit Professional waarde toevoegen? Hierbij onze eerste tip: door te investeren in je soft skills. Denk hierbij aan uitstekende communicatieve vaardigheden, wat je kunt door vertalen in de ontwikkeling van je leiderschapskwaliteiten. Leiderschap tonen is een cruciale soft skill voor de toekomst, omdat leiders vooruitkijken en -denken. Maar ook het kritisch kunnen analyseren van de output is essentieel, om zo de toegevoegde waarde voor vervolgacties te kunnen bepalen. Tot slot is het belangrijk dat het fijn is om met je samen te werken, dus als dit nog niet jouw sterkste punt is, adviseren we je om jezelf ook daarin te ontwikkelen. Het investeren in je soft skills kan zorgen voor een betere werkomgeving en betere bedrijfsresultaten. Ook zijn deze skills gemakkelijker inzetbaar in verschillende functies of rollen.

Kijk vanuit de ‘High Performance bril’

Het gaat in de toekomst steeds meer draaien om het consistent doelen behalen op de meest eenvoudige manier. Zo heeft Mail to Pay, ontwikkelaar van creditmanagementsoftware, een Payment Coach ontwikkeld.
Deze Payment Coach biedt debiteuren de mogelijkheid om zelf de oplossing voor hun betaalachterstand te kiezen. Maar zijn er in jouw eigen werkzaamheden ook zaken die slimmer kunnen? Die vraag brengt ons bij de tweede tip. Volgens High Performance Expert Paul Rulkens moet je taken die in de weg staan ‘elimineren’. Maar om consistent je doelen te behalen, is sowieso zijn advies om alles wat hier niet aan bijdraagt te schrappen. Om High Performance te kunnen presteren, stelt Rulkens dat je doelstellingen helder moeten zijn. Vervolgens bepaal je waar de focus moet liggen. Dus wat helpt je in je werkzaamheden, wat werkt tegen je en hoe kun je dit slim inrichten? Tot slot moet je inzoomen op welke processen daadwerkelijke uitvoering van je plannen in de weg staan. Door je in je werk als credit professional hiermee bezig te houden, toon je automatisch leiderschap én draag je bij aan optimale prestaties voor de toekomst.

Let op aankomende wetgevingen

Nieuwe wetten en wetswijzigingen hebben invloed op jouw werk als financial. Maar ook wetten die nu nog niet doorgevoerd zijn, kunnen richting geven over wat de ontwikkelingen zijn op de lange termijn. Die kennis brengt ons bij de derde en laatste tip. Want wist je dat bijvoorbeeld de Wet kwaliteit incassodienstverlening dit jaar is aangenomen? De inwerkingtreding is nog niet bekend, maar deze wetgeving wil dat alle incasso’s worden geregistreerd. Goed om hier dus nu al rekening mee te houden.

Maar ook de Wet kwaliteit incassodienstverlening is interessant om naar te kijken. Daarin is opgenomen dat incassopartijen kwaliteit moeten leveren. Daarbij gaat het om de opbouw van de vordering en de specificatie daarvan, maar ook de inrichting van het incassoproces en de administratie worden hierin meegenomen. Wat dit precies inhoudt moet nog definitief worden besloten, maar het is slim om hier alvast kritisch naar te kijken vanuit de ‘High Performance bril’. Tot slot is het ook handig om te weten dat op 1 juli 2022 een wetswijziging is ingegaan wat ervoor zorgt dat de wettelijke betaaltermijn voor grote partijen wordt ingekort van 60 naar 30 dagen. Dit betekent dat het eerder is toegestaan om wettelijke rente en incassokosten te vorderen als er sprake is van een betalingsachterstand.
Wanneer je de creditontwikkelingen blijft volgen en aandacht besteedt aan hoe jij hierin mee kan groeien, geloven wij dat je klaar bent voor de toekomst van het creditmanagement. Met deze tips weten we in ieder geval zeker dat je altijd waarde toe zal blijven voegen!

Relevante berichten

De combinatie baan en studie, motiveert me in de topsport

Een helder plan voor ogen hebben, het hoogst haalbare willen bereiken en er vooral veel plezier in hebben: dit zijn de ingrediënten om tot de top te behoren. Maak kennis met de Barneveldse waterpoloster Simone van de Kraats (22). Naast topsporter is ze ook student Master Managementwetenschappen aan de Open Universiteit en werkt ze als analist bij Deloitte.

Lees meer »